Utbildningsplan

Undervisningen på Gnosjöandans Ridklubb följer en tydlig utbildningsplan i 6 steg. Ridläraren är ansvarig för att följa varje enskild elev och dess individuella utveckling.

Elever i en grupp är oftast på samma nivå även om det kan skilja på vad man behärskar och vad man behöver lära sig mer av. Våra grupper har aldrig fler än 6 personer.

Utöver den grundläggande ridutbildningen erbjuder vi olika träningsgrupper och individuell träning inom hoppning och dressyr.

Ridlekis - 4-6år

30 min lektion
Som utbildningsperiod 1, fast i väldigt enkel nivå och mycket lek. Målet är att eleven ska bli trygg med hästen och föräldern ska lära sig grunderna i hästhantering, sadling, tränsning och ledning.

Utbildningsperioden 1

45 min ridning
På denna nivå rider ryttaren utan ledare, om de gått ridlekis innan annars med ledare till en början. Börja lära sig att sitta upp själv. Här jobbar man med skritt o trav, särskilt lättridning, skänkel och hand i en bra position och allmänt arbete med sitsen. Enklare ridvägar och att kunna kontrollera hästen. Lättare balansövningar. Innan ryttaren är redo för nästa nivå skall den ha provat på att galoppera.
 

 • Få hästvana, lära sig hur hästen reagerar. (hästens kroppsspråk)
 • Grundläggande kunskaper om hästens utrustning, sadelns och tränsets delar.
 • Sadling och tränsning (med hjälp)
 • Hästens 10 vanligaste delar
 • Grundläggande kännedom om hästens färger och tecken
 • Ta hand om hästen före och efter ridning
 • Leda hästen vid hand
 • Uppställning på medelinjen (3 m luckor)
 • Upp- och avsittning
 • Grundläggande hjälper (framåtdrivande, förhållande, ledande, vändande hjälper och att veta vad som menas med samordnade hjälper)
 • Lodrät sits
 • Ridbanans vägar (rättupp, snettigenom, volt, volt tillbaka, halft igenom
 • Trav i nedsittning och lättridning
 • Galoppfattning och galopp. (minst en långsida)
 • Balans övningar
 • Genomgång och övning av lätt sits
 • Öva lätt sits med enkla bomserier
 • Genomgång av hoppsitsen
 • Hoppning av enkla hinder upp till 40 cm

Utbildningsperioden 2

45 min ridning
På denna nivå ska man kunna sitta upp själv samt att öva på att korrigera stiglädren. Vi bygger vidare på skritt, trav och galopparbetet, vi jobbar mer med att lära sig fatta galopp. Mycket sitsträning samt arbete med övergångar nu börjar även mer arbete med lätt-sits både över bommar och efterhand även enkla hinder. Innan nästa nivå ska man kunna galoppera hela varv själv.

Ridning

 • Genomgång av lodrät sits och öva den. Särskilt att ryttaren lär sig att anpassa sig efter hästens rörelser (passiva vikthjälper)
 • Genomgång av de grundläggande hjälperna (framåtdrivande, förhållande och vändande) och renodling av dem innan samverkan krävs.
 • Galoppfattning ur skritt och trav
 • På börja övning av sidvärtsrörelser genom vändning på framdelen.
 • Genomgång av ridning på volt med ställning, Efterhand ökas kraven på korrekta hörpasseringar.
 • Sitta på rätt sittben
 • Samverkan mellan framåtdrivande och förhållande hjälper genom tempoväxlingar och övergångar
 • Hästens rörelsemönster i alla gångarter
 • Hoppa enkla rättuppstående hinder och serier
 • Klättring i små backar
 • Ridning i terräng

Teori

 • Goda kunskaper om sadling och tränsning
 • Genomgång av hjälperna: Hur de kan användas och hur de påverkar hästen.
 • Grundläggande kunskaper om hur vi tränar hästen rätt för att hålla.
 • Genomgång av ridvägarna och deras ändamål.
 • Grundläggande kännedom om visitering av häst.
 • Hästens rörelsemekanik vid hoppning.
 • Ryttarens sits i språnget.
 • Munderingsvård
 • Hästens dagliga vård
 • Hästens beteende
 • Enkel foderlära.

Utbildningsperioden 3

45 min ridning
Man börjar jobba med enkla framdelsvändningar ur halt samt ryggning. Detta för att lära ryttare att förtydliga användandet av skänklarna och samarbetat mellan hand och skänkel. Börjar arbeta med ställning och böjning. Mer bom- och cavalettiarbete i lätt-sits. Öva följsamheten över hinder, hoppa mycket studs.

Ridning

 • Arbetet inriktas på att ge ryttaren grunderna för att rida hästen  på tygeln.
 • Vändning på framdelen med större krav på rörelsens rätta utförande.
 • Genomgång och enkla övningar av skänkelvikning.
 • Större krav på volternas utförande (vändning igenom volten)
 • Genomgång och övning av ryggning.
 • Större krav på utförande av tempoväxlingar genom övning av mellan trav och galopp.
 • Öva samansatta rörelser i form av LC programmet.
 • Temporidning i samtliga gångarter.
 • Hoppning i trav och galopp över något högre enklelhinder med hjälphinder.
 • Lång och kort anridning.

Teori

 • Goda kunskaper om hästens mundering och munderingens tillpassning.
 • Goda kunskaper om: Hästens kroppsdelar, färger och tecken, hästens dagliga vård, regler för ridning på ridbana och visitering av hästen.
 • Grundläggande kunskaper om regler för tävlingsdeltagande.
 • Klargörande av innebörden av att hästen går på tygeln, samt dess form och dess betydelse för hållbarheten.
 • Grundläggande kännedom om hästens psyke.
 • Orientering om olika typer av hinder och den anridning de kräver.

Utbildningsperioden 4

60 min ridning
Väl planerade övergångar, finare mer precisa galoppfattningar och avbrott. Vidareutveckla framdelsvändningarna. Börja jobba med skänkelvikningar. Eleverna ska även på denna nivå känna till flertalet av ridbanans vägar och varför vi har dem. Rida hinder i följd och då jobba med balans vägar och tempo. Börja öva på att få hästen att arbeta i rätt form (lösgjord) och varför.Väl planerade övergångar, finare mer precisa galoppfattningar och avbrott. Efter hand även jobba med enkla former av förvänd galopp. Vidareutveckla framdelsvändningarna. Mer bom och cavaletti arbete i tvåpunkts-sits. Rida hinder i följd och då jobba med balans vägar och tempo. Börja jobba med skänkelvikningar. Elverna ska även på denna nivå känna till flertalet av ridbanans vägar.

Ridning

 • Större krav på hästens form samt förmågan att variera formen och placera hästen där ryttaren vill ha den.
 • Skänkelvikning och större krav på utförande i skritt och trav.
 • Genomgång och övande av volttillbaka som utgångspunkt för vändning på bakdelen.
 • Större krav på fattning och avbrott i galoppen.
 • Förmåga att göra halt och korrigerad uppställning ur samtliga gångarter med tillstånd att passera mellanliggande gångart.
 • Framridning ur halt i samtliga gångarter med passering i mellanliggande gångart.
 • Övning av samansatta rörelser genom utförandet av LB program
 • Hoppning av uppbyggda kombinationer och flera hinder i följd, såväl på bana och terräng

Teori

 • Principer vid byggandet av enstaka hinder samt enkla hinderuppställningar.
 • Grundläggande kunskaper om ridning i trafik – regler.
 • Grundläggande kunskaper om ridning i terräng – allemansrätten.
 • Enkla ansvars- och försäkringsfrågor.

Utbildningsperioden 5

60 min ridning
Utveckla förmågan att lösgöra hästen och jobba efter hästens utbildningsskala (takt, lösgjordhet , stöd schwung, rakriktning och samling). Bakdelsvändningar med skänkelvikningar samt ryggning. Inom hoppning kunna rida både banor och något mer avancerade övningar med bibehållen balans och väl avpassat tempo.

Ridning

 • Större krav på vad det gäller hästens form vad det gäller stadga och balans samt precision vid utförandet av tidigare genomgångna rörelser.
 • Ökade gångarter.
 • Större krav på ryttarens förmåga att inverka i galopp. I samband med genomgång och övning av förvänd galopp.
 • Övningar ur samansatta rörelser ur LB programmet.
 • Hoppning över enkelhinder samt över låga kombinationer med underlättande avstånd.
Teori
 • Hästens rakriktning.
 • Studera hästar i olika former samt orientering om metoder att lägga hästen i fel och rätt form.
 • Reglementsstudier.
 • Tempo, vägval mm vid ridning av hinderbana.
 • Goda kunskaper om: Hästens anatomi, ytterlära, hovbeslag, sjukdomslära, häst och stall vård, stallovanor och hästens närmiljö.
 • Genom gång av LB programmen.

Utbildningsnivå 6

60 min ridning
Fortsätta jobba med utbildningsskalan och få hästen att arbeta i en ändamålsenlig form. Jobba med och förstå syfte med skolorna öppna och sluta och förvänd sluta. Rida svårare banor med kombinationer och något svårare vägar och kunna avpassa tempo efter behov. Fortsätta jobba med utbildningsskalan och få hästen att arbeta i en ändamålsenlig form. Jobba med och förstå syfte med skolorna öppna och sluta och förvänd sluta. Rida svårare banor med kombinationer och något svårare vägar och kunna avpassa tempo efter behov. Kunna anpassa ridningen efter hästens utbildnings nivå.

Ridning

 • Tidigare påbörjade rörelser närmas, genom större krav, till uppvisningsmässigt utförande.
 • Större krav på ryttarens förmåga att ” stämma av” hästen och därigenom nyansera honom i samtliga gångarter. ( Ridlära del 1 och 2)
 • Höjda krav på utförandet av övergångar vid tempoväxlingar och byte av gångart
 • Övningar av enskilda bedömningspunkter ur LA programmen.
 • Påbörjande ridning av kandar.
 • Banhoppning.
 • Terränghoppning.

Teori

 • Klargörande av kandarets delar och verkningssätt.
 • Klargörande av samlingsbegreppet. ( ridlära del 1 och 2)
 • Utökande kunskaper i etologi.
 • Banbyggnad med inriktning på tävlingsmässiga banor.
 • Grundläggande kunskaper om hästens utfodring.